Rang
Tech.
OPCVMVLSynthèse
Tech-
nique
MomentumsAccé-
léra-
tion
ROBO
Analyse
&
Contrarian
ROBO
Profil
Classe de
Risque
PEA
PME
ISR
Focus
Principal
Zone GéoVOLAT
-ilité
Ratio
de
Sharpe
Ratio
de
Sortino
Recul
Maxi
Analyse
AbsoluRelatif
57Erasmus Small Cap Euro R244.7+++++++++Neutre*
* * *
5DynamiqueISR PMEActionsEuro Zone-++++++NeutreHausse

VLs de l'OPCVM


Rangs Techniques Relatifs


Rangs Techniques Absolus


Erasmus Small Cap Euro R

FR0011640887

Actions Euro Zone FR0011640887

Erasmus